AKADEMIE J.A.KOMENSKÉHO SOKOLOV s.r.o.:
Školíme, rekvalifikujeme a učíme Vás již 20 let!


Personalista

Víkendový kurz

Kurz profesní kvalifikace je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Kurz se skládá z teoretické části v celkovém počtu 120 hodin :

  • BOZP (2 hodin)
  • Orientace v pracovně právní a další příslušné legislativě (20 hodin)
  • Využívání prostředků výpočetní techniky (20 hodin)
  • Tvorba a spravování dokumentů v administrativně personální činnosti (20 hodin)
  • Vedení agendy povinných lékařských prohlídek BOZP a PO ve firmě (10 hodin)
  • Organizování vzdělávání zaměstnanců (10 hodin)
  • Zajišťování náborových činností (10 hodin)
  • Tvorba a používání systému hodnocení a odměňování zaměstnanců (18 hodin)
  • Organizování kolektivního vyjednávání (10 hodin)


Varianta (PÁ, SO, NE)
Víkendový kurz pro veřejnost
Celkem 120 hodin

1 vyučovací hodina = 45 minut

Min. počet uchazečů: 8


Online přihláška

 

Výuku zajišťují externí erudovaní odborníci
s dlouhodobou praxí v daném oboru.


Závěrečná zkouška se koná u autorizované osoby pro profesní kvalifikaci Personalista 62-007-N.

 


Po úspěšném složení závěrečné zkoušky obdrží účastník osvědčení o absolvování kurzu a o složení závěrečné zkoušky.


© 2011 AKADEMIE J.A.KOMENSKÉHO SOKOLOV s.r.o. · Před Rybníkem 100 · 155 00 · Praha 5 · IČ 27974464 · tel.: 352 605 345 · ajaksokolov@ajak-sokolov.cz