AKADEMIE J.A.KOMENSKÉHO SOKOLOV s.r.o.:
Školíme, rekvalifikujeme a učíme Vás již 20 let!


Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Kvalifikační kurz pro účely zajištění odborné způsobilosti pracovníků
v sociálních službách

Pro účastníky pracující v sociálních službách, kteří si musejí doplnit kvalifikaci, možnost úhrady ze strany úřadu práce v rámci zvolené rekvalifikace.

Kvalifikační kurz je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Pro účastníky pracující v sociálních službách, kteří si musejí doplnit kvalifikaci, možnost úhrady ze strany úřadu práce v rámci zvolené rekvalifikace.

Kurz se skládá z teoretické části v celkovém počtu 122 hodin
( 30 hodin odborné praxe a 4 hodin závěrečné zkoušky).

Rozvržení jednotlivých výukových hodin lze na základě požadavku účastníků kurzu realizovat jako víkendové, dopolední či odpolední, vždy s ohledem na potřeby zaměstnavatele.

V rámci kurzu stanovená odborná praxe v celkovém počtu 30 hodin může být probíhat přímo na pracovišti zaměstnavatele dle jeho požadavků.

Výuku zajišťují externí erudovaní odborníci s dlouhodobou praxí v daném oboru.Termíny konání kurzů v roce 2017:


22.4.2017Varianta (SO,NE)

Min. počet uchazečů: 8

Max. počet uchazečů: 15

Leták

Online přihláška

 


KOMU JE URČENO:

Kurz je určen pracovníkům v sociálních službách s ukončeným základním nebo středním vzděláním dle ustanovení § 116
odst. 5 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.


PROFIL ABSOLVENTA KURZU:

  • získá potřebné znalosti k poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb

  • naučí se poskytovat pomoc a podporu rozvoje samostatnosti, motivující k dalším činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace a to vždy při zachování lidské důstojnosti a s ohledem na individuální potřeby osob

  • je orientován v sociálně právní oblasti pro potřeby poradenství

  • zná správnou komunikaci s osobami s fyzickými a psychickými obtížemi a starými občany, naučí se zvládat jednání osob ohrožující nejen sebe, ale i své okolí

  • chápe problémy těžkého zdravotního postižení, handicapu a gerontologie a umí s postiženými navazovat kontakt

  • je orientován v základech zdravovědy, psychologie, psychopatologie a somatologie

Úspěšným absolventům bude vydáno osvědčení o absolvování kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách.

 Místo konání kurzu:
 
2.ZŠ Sokolov,
Rokycanova 758, 356 01 Sokolov

Praxe:
zařízení Sociálních služeb v Karlovarském kraji

Metody výuky: 
přednášky, semináře, problémové situace, metody názorně demonstrační, praktický nácvik dovedností a exkurze

Zakončení kurzu: 
složení závěrečné zkoušky a odevzdání písemné práce
(max. 4 strany)

Cena kurzu pro jednoho účastníka s praxí na vlastním pracovišti: 7 500,- Kč

Cena kurzu pro jednoho účastníka s praxí zajišťovanou AJAK Sokolov: 12 800,- Kč

 


© 2011 AKADEMIE J.A.KOMENSKÉHO SOKOLOV s.r.o. · Před Rybníkem 100 · 155 00 · Praha 5 · IČ 27974464 · tel.: 352 605 345 · ajaksokolov@ajak-sokolov.cz