AKADEMIE J.A.KOMENSKÉHO SOKOLOV s.r.o.:
Školíme, rekvalifikujeme a učíme Vás již 20 let!


Pracovník(-ce) spotřebitelských úvěrů

Víkendový kurz

Rekvalifikační kurz je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Kurz se skládá z teoretické části v celkovém počtu 120 hodin :

  • Základní právní normy a právní způsobilost
  • Psychologie obchodního styku
  • Finančnictví a bankovnictví
  • Prodejní dovednosti
  • Metodika a principy pracovníka spotřebitelských úvěrů
  • Informatika

Výuku zajišťují externí erudovaní odborníci s dlouhodobou praxí v daném oboru.


Varianta (PÁ, SO, NE)
Víkendový kurz pro veřejnost
Celkem 120 hodin

1 vyučovací hodina = 45 minut

Min. počet uchazečů: 8


Online přihláška

 


KOMU JE URČENO:

Kurz je určen živnostníkům - pracovníkům spotřebitelských úvěrů, neboť podle novely živnostenského zákona, která vešla v platnost
od 1.1.2011 se jedná o živnost vázanou
, ke které je nutné mít odbornou způsobilost:

a) střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo
b) osvědčení o rekvalifikaci akreditované MŠMT nebo
c) tři roky praxe.

Úspěšným absolventům bude vydáno osvědčení
o absolvování rekvalifikačního kurzu pro pracovníky spotřebitelských úvěrů.

 


 


© 2011 AKADEMIE J.A.KOMENSKÉHO SOKOLOV s.r.o. · Před Rybníkem 100 · 155 00 · Praha 5 · IČ 27974464 · tel.: 352 605 345 · ajaksokolov@ajak-sokolov.cz