CÍLEPROJEKTU

Funkční výukový portál na e-learningovou výuku anglického jazyka s uživatelsky přívětivým prostředním jak pro studenty, tak i pro ostatní uživatele včetně uživatelské příručky.

Výukový portál obsahuje prostředí pro realizaci 7 organizovaných e-learningových jazykových kurzů, rozdělených do tří vědomostních stupňů; prostředí pro podporu přípravy Evropského jazykového certifikátu telc; prostředí pro individuální typ studia - samostudium, kde je možnost informace vyhledávat, jednoduše vkládat a uspořádávat do menších celků, možnost vytvářet více variant studijních materiálů, možnost volného zveřejňování vlastních prací a také možnost využívat výukové materiály kdykoliv a odkudkoliv.

Software mimo výuky samotné dále umožňuje vytváření statistik pro účely posouzení efektu výuky, monitoring a archivace výsledků studujících. Dalšími produkty jsou e-learningové jazykové kurzy (1 pro všeobecnou angličtinu + 6 pro výuku odborných předmětu v angličtině, to vše ve třech vědomostních úrovních a kurz podpory přípravy Evropského jazykového certifikátu telc obsahující ucelený komplex učebních textů, poslechů, modelových testů a prezenčních seminářů. Celkem je vytvořeno 22 kurzů.

Každý kurz obsahuje plán kurzu, metodiku kurzu, výukové materiály, testy, učební texty. Celkem tedy je vytvořeno 23 zcela nových produktů.

ukazka

KURZYE-LEARNINGOVÉHO PORTÁLU

1. Modul - Všeobecná angličtina A1 + B1 10 lekcí, A2 12 lekcí
2. Modul - Odborná angličtina Kuchař A1, A2 a B1 8 lekcí
3. Modul - Odborná angličtina Číšník A1, A2 a B1 8 lekcí
4. Modul - Odborná angličtina Kadeřník/ce A1, A2 a B1 6 lekcí
5. Modul - Odborná angličtina Kosmetička A1, A2 a B1 5 lekcí
6. Modul - Odborná angličtina Ekonomika a obchod
A1, A2 a B1 10 lekcí
7. Modul - Odborná angličtina Technické předměty
A1, A2 a B1 10 lekcí
8. Modul - Kurz odborné přípravy na mezinárodní certifikát TELC

Úvodní stránka

Informace o partnerech 

Informace o jednotlivých cílech
(výstupech) projektu

Informace z médií a propagační materiály

 

© 2011 AKADEMIE J.A.KOMENSKÉHO SOKOLOV s.r.o. · Před Rybníkem 100 · 155 00 · Praha 5 · IČ 27974464 · tel.: 352 605 345 · ajaksokolov@ajak-sokolov.cz