PARTNEŘIPROJEKTU

Na tomto projektu spolupracují tito partneři:

logo ISSTE

Integrovaná střední škola technická
a ekonomická Sokolov

Jednoty 1620, 356 01 Sokolov

 

 

 

 

 logo SSSOU

Střední odborná škola obchodu, provozu hotelů a střední odborné učiliště s.r.o.

Zahradní 23, 360 01 Karlovy Vary

 

PROJEKTBYL ZAHÁJEN DNE 1.1.2010

E-learningový portál je dostupný na http://elev.ajak-sokolov.cz.

Úvodní stránka

Informace o partnerech 

Informace o jednotlivých cílech
(výstupech) projektu

Informace z médií a propagační materiály

 

© 2011 AKADEMIE J.A.KOMENSKÉHO SOKOLOV s.r.o. · Před Rybníkem 100 · 155 00 · Praha 5 · IČ 27974464 · tel.: 352 605 345 · ajaksokolov@ajak-sokolov.cz