VÍTEJTENA INFORMAČNÍCH STRÁNKÁCH PROJEKTU

"Vývoj a zavádění e-learningových metod a programů výuky cizích jazyků a tvorba kurzů pro zdokonalování jazykových znalostí studentů středních škol Karlovarského kraje."

Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/02.0002

Projekt je zaměřen na vývoj a zavádění e-learningových metod
a programů výuky cizích jazyků, tvorbu e-learningových kurzů
a učebních materiálů vedoucích ke zdokonalování jazykových znalostí studentů středních odborných škol, včetně podpory přípravy na jazykové zkoušky a certifikáty.

V rámci projektu byl založen a je provozován výukový portál
na e-learningovou výuku jazyků a výuku vybraných odborných předmětů v cizích jazycích, byly vypracovány učební moduly, učební plány (kurikula) a výukové materiály pro e-learningovou výuku, včetně podpory přípravy na Evropské jazykové certifikáty telc, jež jsou tvořeny systémem jazykových zkoušek, jež byl vypracován Oddělením moderních jazyků Rady Evropy. Studentům středních odborných škol umožňuje tento projekt rozšířit odbroné jazykové znalosti v oborech, které tvoří základ jejich studia.

Studenti mají možnost navštěvovat tři vědomostní úrovně jazykové výuky a to formou samostudia, tak i formou organizovaných
e-learningových jazykových kurzů.

ukazka  
   

 

PROJEKTBYL ZAHÁJEN DNE 1.1.2010


PROJEKTBYL UKONČEN DNE 31.1.2012

E-learningové kurzy jsou dostupné na http://elev.ajak-sokolov.cz.

 

Úvodní stránka

Informace o partnerech 

Informace o jednotlivých cílech
(výstupech) projektu

Informace z médií a propagační materiály

 
 
 

© 2011 AKADEMIE J.A.KOMENSKÉHO SOKOLOV s.r.o. · Před Rybníkem 100 · 155 00 · Praha 5 · IČ 27974464 · tel.: 352 605 345 · ajaksokolov@ajak-sokolov.cz